Analizy danych chromatograficznych

Analizy danych chromatograficznych

Przetwarzamy i analizujemy dane uzyskane za pomocą LC-MS, GC-MS, LC-UV, LC-FLR, spektroskopii Ramana i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera. Zapewniamy kompleksową analizę począwszy od surowych danych, poprzez przetwarzanie i adnotacje nazw związków chemicznych, po analizę statystyczną.

Przykłady wykonywanych przez nas analiz bioinformatycznych:

  • chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas (LC-MS)
  • chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC-MS)
  • wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem UV (LC-UV) lub detektorem fluorescencyjnym (LC-FLR)
  • spektroskopia Ramana
  • spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

E-mail: contact@xenstats.com
Tel.: +48 606 611 914
Kontakt przez LinkedIn

Xenstats sp. z o.o.
ul. Otwarta 1
60-008 Poznań
NIP: 7792505356
REGON: 383181648
KRS: 0000783448

Usługi, które mogą Cię zainteresować: