Analiza danych metabolomicznych – chromatografia – spektrometria mas (2-dniowe warsztaty online)

Kurs rozpoczniemy od omówienia narzędzi oraz podejść analitycznych stosowanych w metabolomice, po czym przejdziemy do przedstawienia specyfiki analiz danych wysokoprzepustowych, jakimi są dane pochodzące z eksperymentów LC-MS oraz NMR-MS. Zapoznamy Państwa z kompleksową analizą metabolomu. Kurs skierowany jest do osób, które nie posiadają umiejętności bioinformatycznych, natomiast chciałyby zaprojektować eksperyment metabolomiczny, przetwarzać dane metabolomiczne, wykorzystywać metody statystyczne oraz korzystać z baz danych. Szkolenie ma charakter prowadzonego na żywo warsztatu, ze sprawdzaniem postępów uczestników i możliwością zadawania pytań. Uczestnicy po zakończeniu warsztatu otrzymają pocztą elektroniczną certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Termin: 10 i 11 października 2024, 9:00 – 14:00.

Liczba godzin: 10 (5 godzin każdego dnia z przerwą kawową).

Lokalizacja: warsztaty zdalne.

Grupa: do 10 osób.

Wykładowca: dr inż. Anna Piasecka

Cena: 1699 zł netto (2089,77 zł brutto). Pracownikom finansowanym przez instytucje naukowe przysługuje cena netto (zwolnienie z VAT).

Zagadnienia:

 • Przetwarzanie surowych danych metabolomicznych GC-MS i LC-MS, strategie i dostępne oprogramowanie
 • Metody statystyczne stosowane w analizach wielkoskalowych: ANOVA, analizy post-hoc, FDR i inne
 • Metody wizualizacji i redukcji wielowymiarowych danych metabolomicznych: detekcja ważnych sygnałów, mapy cieplne, PCA, PLS-DA, HCA i inne
 • Platformy internetowe do przetwarzania i analizy danych metabolomicznych
 • Adnotacje sygnałów do metabolomicznych baz danych
 • Analiza zgęszczania szlaków metabolomicznych, analiza funkcjonalna, integracja z innymi danymi omicznymi
 • .

  Dr inż. Anna Piasecka

  Adiunkt w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Autorka licznych publikacji naukowych, kierownik oraz wykonawca wielu projektów badawczych. Doświadczony szkoleniowiec. Ekspert i praktyk w dziedzinie spektrometrii mas oraz bioinformatycznym przetwarzaniu danych metabolomicznych z 14-letnim doświadczeniem. Jeden z najlepszych europejskich specjalistów w dziedzinie metabolomiki. Odbyła staż zagraniczny w Getyndze. Współpracuje m. in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, The Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Max Planck Institute for Plant Breeding Research.

   

  Data

  10-10-2024 do
  11-10-2024
   

  Udostępnij wydarzenie

  Zapisz się do naszego Newslettera!
  Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki przy pierwszym zamówienia na jeden z naszych dwudniowych warsztatów, bieżące informacje dotyczące naszych produktów i usług oraz nowości ze świata bioinformatyki!
  icon