Zaawansowana analiza danych metabolomicznych – chromatografia – spektrometria mas (2-dniowe warsztaty online)

Warsztat jest skierowany do osób, które posiadają podstawowe umiejętności bioinformatycznego przetwarzania danych metabolomicznych i chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie projektowania wieloczynnikowego eksperymentu metabolomicznego, przetwarzania danych LC-MS i/lub z wykorzystaniem mobilności jonowej. Zapoznamy Państwa z zaawansowanymi technikami do filtrowania danych, łączenia sygnałów z jonizacji dodatniej i ujemnej, adnotacji nieznanych sygnałów, tworzenia sieci biochemicznych interakcji oraz sieci podobieństwa widm masowych. Szczególny nacisk zostanie położony na przybliżenie metod statystycznych w eksperymentach wieloczynnikowych oraz wykorzystanie widm MS/MS do weryfikacji i identyfikacji metabolitów. Warsztat będzie łączył wiedzę praktyczną z przykładami, ćwiczeniami i studium przypadku. Szkolenie ma charakter prowadzonego na żywo warsztatu, ze sprawdzaniem postępów uczestników i możliwością zadawania pytań. Uczestnicy po zakończeniu warsztatu otrzymają pocztą elektroniczną certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Termin: 10 i 11 czerwca 2024, 9:00 – 14:00.

Liczba godzin: 10 (5 godzin każdego dnia z przerwą kawową).

Lokalizacja: warsztaty zdalne.

Grupa: do 10 osób.

Wykładowca: dr inż. Anna Piasecka

Cena: 1699 zł netto (2089,77 zł brutto). Pracownikom finansowanym przez instytucje naukowe przysługuje cena netto (zwolnienie z VAT).

Zagadnienia:

 • Identyfikacja sygnałów LC-MS/MS i LC-MS, strategie, dostępne oprogramowanie i bazy danych.
 • Adnotacja sygnałów MS/MS na podstawie dedykowanych baz danych i baz ścieżek biochemicznych oraz tworzenie sieci molekularnych na podstawie widm MS/MS.
 • Metody statystyczne stosowane w eksperymentach wieloczynnikowych: jednokierunkowa, dwukierunkowa i trójkierunkowa ANOVA oraz kiedy stosować którą z nich, analizy post-hoc, FDR i inne.
 • Metody weryfikacji przetwarzania danych metabolomicznych: łączenie jonizacji dodatniej i ujemnej, korekty adduktów, zmniejszanie redundancji sygnałów przez porównywanie do prób ślepych i próbek QC.
 • Redukcja struktury na podstawie widm MS/MS, fragmentacji in-silico, obliczenie wzoru molekularnego.
 • Platformy online do przetwarzania i analiz danych MS/MS i mobilności jonowej MS.
 • Analiza zagęszczania, analiza funkcjonalna, integracja z innymi danymi omicznymi, sieci korelacyjne.
 • Harmonogram warsztatów:


  1. Identyfikacja sygnałów LC-MS/MS i LC-MS, strategie, dostępne oprogramowanie i bazy danych.
  a) Właściwe planowanie eksperymentu i strategie pozyskiwania danych,
  b) różne schematy metabolomiki niecelowanej,
  c) tryby analiz DDA oraz DIA,
  d) sprawdzanie jakości uzyskanych danych.
  2. Przetwarzanie danych metabolomicznych z ćwiczeniami praktycznymi.
  a) Przetwarzanie danych MS/MS i ruchliwości jonów,
  b) scalanie danych z jonizacji dodatniej i ujemnej,
  c) filtrowanie sygnałów i eliminacja adduktów,
  d) usuwanie dryfu jonów tła,
  e) filtrowanie nietypowych defektów masowych, próg względnego odchylenia standardowego (RSD) oparty na grupowaniu próbek,
  f) usuwanie względnych defektów masowych (RMD).
  3. Wprowadzenie do wieloczynnikowej analizy statystycznej z ćwiczeniami praktycznymi.
  a) Czynniki i zmienne w eksperymencie metabolomicznym.
  b) prawidłowe zaprojektowanie wieloczynnikowego eksperymentu dla metabolomiki,
  c) analiza danych jedno- i wielowymiarowych,
  d) dwu- i trójczynnikowa anova dla metabolomiki,
  e) wizualizacja wyników statystycznych.
  4. Identyfikacja a adnotacja istotnych biologicznie i statystycznie sygnałów z ćwiczeniami praktycznymi.
  a) Automatyczna adnotacja metabolitów do wielu bazy danych metabolomicznych i ścieżek biologicznych,
  b) analiza funkcjonalna z ćwiczeniami praktycznymi,
  c) typy sieci korelacyjnych i sieci interakcji biochemicznych stosowanych w metabolomice,
  d) tworzenie sieci molekularnych na podstawie widm MS/MS,
  e) adnotacja in silico- z wykorzystaniem systemu scoringowego HRR (hydrogen rearrangement rules),
  f) poprawa wskaźnika adnotacji sygnałów.
  5. Integracja danych metabolomicznych z innymi omikami z ćwiczeniami praktycznymi.
  a) Integracja z danymi proteomicznymi,
  b) integracja z danymi transkryptomicznymi,
  c) repozytoria danych metabolomicznych i sposoby przechowywania surowych danych.

  Dr inż. Anna Piasecka

  Adiunkt w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Autorka licznych publikacji naukowych, kierownik oraz wykonawca wielu projektów badawczych. Doświadczony szkoleniowiec. Ekspert i praktyk w dziedzinie spektrometrii mas oraz bioinformatycznym przetwarzaniu danych metabolomicznych z 14-letnim doświadczeniem. Jeden z najlepszych europejskich specjalistów w dziedzinie metabolomiki. Odbyła staż zagraniczny w Getyndze. Współpracuje m. in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, The Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Max Planck Institute for Plant Breeding Research.

   

  Data

  10-06-2024 do
  11-06-2024
   

  Udostępnij wydarzenie

  10% zniżki!
  Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na pierwszy zakup jednego z naszych dwudniowych warsztatów, bieżące informacje dotyczące naszych produktów i usług oraz nowości ze świata bioinformatyki!