Xenstats sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą bioinformatyczną świadczącą usługi zarówno dla prywatnych przedsiębiorstw, jak i ośrodków badawczych. Wykonujemy analizy dla agrobiznesu, farmacji, biotechnologii, medycyny sądowej, hodowców, biologów, chemików oraz wszelkich firm lub projektów wymagających zaawansowanych obliczeń. W skład naszego zespołu wchodzą eksperci z dziedziny bioinformatyki, statystyki, farmakogenetyki, analizy klinicznej leków, biologii molekularnej, genetyki roślin i innych, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektach naukowych i dydaktycznych. Do naszych klientów należą: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN i inni.


Dr hab. Aneta Sawikowska

Prezes Zarządu Xenstats sp. z o.o.

Doktor nauk matematycznych, naukowiec, wykładowca i założyciel Xenstats. Uzyskała stopień doktora habilitowanego przedstawiając osiągniecie naukowe pt: “Chemometria w metabolomice roślin”. Doktorat napisała pod kierunkiem światowej klasy matematyka prof. Charlesa Johnsona (William & Mary, Willamsburg, USA). Odbyła staż naukowy w The James Hutton Institute, Dundee, Wielka Brytania. Wieloletnie doświadczenie w analizowaniu danych zdobyła pracując jako adiunkt w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a także w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki, analizy statystycznej, analizy big data, analizy poziomu ekspresji genów, analizy sieci korelacyjnych, analizy statystycznej danych metabolomicznych, proteomicznych, transkryptomicznych, fenotypowych oraz dotyczących lipidów w roślinach, wielokrotnie z wykorzystaniem R i supercomputingu.

E-mail: aneta.sawikowska@xenstats.com
Telefon: +48 606 611 914
Kontakt przez LinkedIn