Xenstats sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą bioinformatyczną świadczącą usługi programistyczne (Python, R i Java), analityczne i konsultingowe zarówno dla przedsiębiorstw jak i ośrodków badawczych. Specjalizujemy się w oprogramowaniu i analizach dla agrobiznesu, farmacji, biotechnologii, hodowców, biologów, chemików oraz projektach wymagających zaawansowanych obliczeń (w tym przetwarzania danych wysokoprzepustowych), sztucznej inteligencji i wizualizacji danych. W skład naszego zespołu wchodzą eksperci z dziedziny bioinformatyki, sztucznej inteligencji, sekwencjonowania, statystyki, metabolomiki, proteomiki, farmakogenetyki, analizy klinicznej leków, biologii molekularnej, genetyki roślin i innych, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektach naukowych i dydaktycznych.

Do naszych klientów należy blisko 40 instytutów i uniwersytetów w Polsce, w tym Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, a także firmy realizujące projekty, w których wymagana jest specjalistyczna wiedza naukowa i programistyczna.

Uczestniczymy także w projektach naukowych, gdzie konieczna jest analiza danych, prace programistyczne lub konsultacje zagadnień związanych z danymi pochodzącymi z doświadczeń naukowych. Wykonujemy też opisy analizy danych do projektów naukowych zgłaszanych do NCN lub NCBiR.

Angażujemy się też w projekty edukacyjne wraz z uniwersytetami doskonaląc kadry naukowe z zagadnień związanych z bioinformatyką, specjalistyczną obróbką danych i programowaniem w R, Python i Java. Wraz z UAM w Poznaniu jesteśmy współorganizatorem Letniej Szkoły Bioinformatyki dla naukowców z Polski i zagranicy.

Kilkakrotnie mieliśmy też zaszczyt reprezentować polską branżę biotech na międzynarodowych targach farmaceutycznych i biotechnologicznych w Dubaju, Monachium i Mediolanie.

Prof. nadzw. dr hab. Aneta Sawikowska

Prezes Zarządu Xenstats sp. z o.o.

Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, doktor nauk matematycznych, naukowiec, wykładowca i założyciel Xenstats. Uzyskała stopień doktora habilitowanego przedstawiając osiągniecie naukowe pt: “Chemometria w metabolomice roślin”. Doktorat napisała pod kierunkiem światowej klasy matematyka prof. Charlesa Johnsona (William & Mary, Willamsburg, USA). Odbyła staż naukowy w The James Hutton Institute, Dundee, Wielka Brytania oraz na Wageningen University & Research, Wageningen, Holandia. Wieloletnie doświadczenie w analizowaniu danych zdobyła pracując jako adiunkt w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a także w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UPP). Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki, analizy statystycznej, analizy big data, analizy poziomu ekspresji genów, analizy sieci korelacyjnych, analizy statystycznej danych metabolomicznych, proteomicznych, transkryptomicznych, fenotypowych oraz dotyczących lipidów w roślinach, wielokrotnie z wykorzystaniem R i supercomputingu. Prowadząca cykl wykładów na UPP pt. “Sztuczna inteligencja – nowe horyzonty w nauce”.  Prelegentka licznych międzynarodowych i krajowych seminariów i konferencji, m.in. poznańskiej grupy użytkowników R (PAZUR) oraz Stowarzyszenia Wrocławskich Użytkowników R (STWUR) w tematyce związanej z analizą danych oraz sztuczną inteligencją. Od 2016 roku Członek Polskiego Towarzystwa Biometrycznego. W latach 2022-2023 Członek Zespołu ds. Wielkich Wyzwań Chem-Bio-Med w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. W latach 2020-2022 Edytor Specjalnego Wydania: “Chemometrics in metabolomics and proteomics” w czasopiśmie „Separations”. Wielokrotnie nagradzana za wyróżniające osiągnięcia naukowe.


E-mail: [email protected]
Telefon: +48 606 611 914
Kontakt przez LinkedIn

10% zniżki!
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na pierwszy zakup jednego z naszych dwudniowych warsztatów, bieżące informacje dotyczące naszych produktów i usług oraz nowości ze świata bioinformatyki!