Analizy bioinformatyczne

Analizy bioinformatyczne

Wykorzystujemy naszą wiedzę do badań klinicznych, analizy klinicznej leków i projektowania leków, single cell, wysokoprzepustowego sekwencjonowania nowej generacji (NGS), metabolomiki, proteomiki i innych zagadnień. Mamy doświadczenie w nauczaniu maszynowym (machine learning), big data, supercomputingu, modelowaniu, analizie danych chromatograficznych, RNA-seq. Wykonujemy wizualizacje danych zgodnie z Państwa potrzebami. Dla klientów tworzymy nowe pakiety R.

Przykłady wykonywanych przez nas analiz bioinformatycznych:

  • analiza populacyjna w rolnictwie i hodowli roślin
  • analiza danych RNA-seq i CHIP-seq
  • analiza single cell z platformy 10x
  • analiza doświadczeń biologicznych i chemicznych
  • analiza danych chromatograficznych (LC-MS, GC-MS, LC-UV, LC-FLR)
  • analiza danych ze spektroskopii Ramana i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera
  • interaktywna eksploracja danych i wizualizacja za pomocą pakietu Shiny

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

E-mail: contact@xenstats.com
Tel.: +48 606 611 914
Kontakt przez LinkedIn

Xenstats sp. z o.o.
ul. Otwarta 1
60-008 Poznań
NIP: 7792505356
REGON: 383181648
KRS: 0000783448

Usługi, które mogą Cię zainteresować: