Analizy danych RNA-seq

Analizujemy dane z wysokoprzepustowego sekwencjonowania genomów i transkryptomów. Wykonujemy analizę poziomu ekspresji genów. Dla danych RNA-seq oferujemy kontrolę jakości, mapowanie odczytów do genomu lub transkryptomu, zliczanie countów, analizę różnicową, wizualizację danych countowych oraz wyników statystycznych. Dostosowujemy metody analizy do potrzeb klientów.

Przykłady wykonywanych przez nas analiz bioinformatycznych:

  • filtracja danych, analiza jakości odczytów
  • mapowanie odczytów, obliczanie poziomu ekspresji genów i tranksryptów
  • składanie transkryptomu de novo
  • ekspresja różnicowa
  • adnotacja wyników do baz danych
  • wizualizacja wyników