Analizujemy dane z wysokoprzepustowego sekwencjonowania genomów i transkryptomów. Wykonujemy analizę poziomu ekspresji genów. Dla danych RNA-seq oferujemy kontrolę jakości, mapowanie odczytów do genomu lub transkryptomu, zliczanie countów, analizę różnicową, wizualizację danych countowych oraz wyników statystycznych. Dostosowujemy metody analizy do potrzeb klientów.

Przetwarzamy i analizujemy dane uzyskane za pomocą LC-MS, GC-MS, LC-UV, LC-FLR, spektroskopii Ramana i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera. Zapewniamy kompleksową analizę począwszy od surowych danych, poprzez przetwarzanie i adnotacje nazw związków chemicznych, po analizę statystyczną i integrację danych omicznych.

Wspieramy firmy farmaceutyczne i ośrodki naukowe w analizie badań klinicznych, w szczególności w zakresie nowoczesnych analiz statystycznych oraz populacyjnego modelowania farmakokinetyczno-farmakodynamicznego (PKPD) leków stosowanych m.in. w anestezjologii i intensywnej terapii. Wykonywana przez nas populacyjna analiza PKPD jest obecnie zalecana przez agencje leków FDA i EMEA, zarówno na etapie projektowania nowych leków jak i po ich rejestracji. Wykonujemy diagnostykę dobranego modelu końcowego oraz selekcji zmiennych towarzyszących wpływających istotnie na uzyskane wartości parametrów PK i PD.

Wykorzystujemy naszą wiedzę do badań klinicznych, analizy klinicznej leków i projektowania leków, single cell, wysokoprzepustowego sekwencjonowania nowej generacji (NGS), metabolomiki, proteomiki i innych zagadnień. Mamy doświadczenie w nauczaniu maszynowym (machine learning), big data, supercomputingu, modelowaniu, analizie danych chromatograficznych, RNA-seq. Wykonujemy wizualizacje danych zgodnie z Państwa potrzebami. Dla klientów tworzymy nowe pakiety R.