Wprowadzenie do R i RStudio dla początkujących (2-dniowe warsztaty online)

Szkolenie dotyczy osób, które nigdy nie miały styczności z programowaniem w R. Zaczniemy od bardzo podstawowych zagadnień podpartych szeregiem ćwiczeń. Zapraszamy pracowników naukowych, pracowników firm sektora bankowego i finansowego oraz wszystkich zainteresowanych nabyciem umiejętności w posługiwaniu się językiem R. Szkolenie ma charakter prowadzonego na żywo warsztatu, ze sprawdzaniem postępów uczestników i możliwością zadawania pytań. Uczestnicy po zakończeniu warsztatu otrzymają pocztą elektroniczną certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Terminy: 11 i 13 października 2023, 11:00-16:00 (2-dniowe warsztaty online).

Liczba godzin: 10 (5 godzin każdego dnia z przerwą kawową).

Lokalizacja: warsztaty zdalne.

Grupa: do 10 osób.

Wykładowcy: prof. UAM dr hab. Łukasz Smaga.

Cena: 899 zł netto. Pracownikom finansowanym przez instytucje naukowe (lub inne jednostki finansowane ze środków publicznych) przysługuje zwolnienie z VAT.

Zagadnienia:

  • Wprowadzenie do R i RStudio
  • Podstawowe operatory logiczne, funkcje matematyczne, statystyczne, R jako kalkulator
  • Podstawowe typy danych: wektory, macierze, ramki danych, listy
  • Wprowadzenie do programowania: pętle, instrukcje warunkowe, funkcje
  • Wprowadzenie do analizy danych: podstawowe statystyki opisowe, testy statystyczne: test t
  • Podstawy wizualizacji danych: pakiet ggplot2: wykresy słupkowe, histogram, boxploty

.

Prof. UAM dr hab. Łukasz Smaga

Profesor uczelni w Zakładzie Statystyki Matematycznej i Analizy Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje naukowo w dziedzinach testowania hipotez statystycznych, analizy danych funkcjonalnych oraz teorii eksperymentu. Zajmuje się również zastosowaniami metod statystycznych i uczenia maszynowego w praktycznych zagadnieniach. Od wielu lat programuje w języku R i jest współautorem pięciu jego pakietów dostępnych w repozytoriach CRAN i github. Doświadczony dydaktyk w zakresie rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i jej zastosowań. Współpracuje m.in. z pracownikami National University of Singapore, TU Dortmund University, Texas Tech University, Shiga University, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Data

11-10-2023 do
13-10-2023
 

Udostępnij wydarzenie